‘ආගම අබිං’ මාක්ස්

‘ආගම අබිං’ මාක්ස්

ආගම සම්බන්ධයෙන් කාල් මාක්ස් විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද අදහස් අතුරින් වඩාත්ම ප්‍රචලිතව ඇත්තේ මේ කොටසයි. මෙහි උපුටා දැක්වෙන්නේ කුමාරි ජයවර්ධන ගේ ‘විද්‍යාත්මක සමාජවාදය: කෙටි හැඳින්වීමක්’ පොතෙහි එන පරිවර්තනයකි.

“ආගමික වින්දනය වූ කලී, ඇත්ත වශයෙන් විඳින දුක ප්‍රකාශ කිරීමක් මෙන්ම, ඒ දුක කෙරෙහි විරෝධය පළ කිරීමකි. ආගම වූ කලී පීඩිත අසරණයාගේ සුසුමය. හිතක් පපුවක් නැති කුරිරු ලෝකයේ කරුණාබර හදවතය. හැගීමෙන් තොර අචේතනික තත්ත්වයක සජීව ආත්මයය. ජනතාවගේ අබිංය”

Facebook Comments