‘පුලතිසිපුර උපන් රජරට ගොවිපුතා’

‘පුලතිසිපුර උපන් රජරට ගොවිපුතා’

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ඉපදුණේ රජරට පොළොන්නරුවේ යැයි බොහෝ විට ප්‍රකාශ වුවත්, ඔහු ඇත්තෙන්ම ඉපදී ඇත්තේ ගම්පහ, යාගොඩ නම් ගමේය. අනෙක් වැදගත් කරුණ නම් ඔහුට පූර්ණ සහෝදර සහෝදරියන් කිසිවෙකුත් නැත යන්නයි. මෛත්‍රීපාල මහතාගේ මව ඔහුගේ උපතින් කෙටි කලකට පසුව මියගොස් ඇති අතර, ඔහුගේ පියා ඉන්පසුව එම මවගේ සහෝදරිය සමග විවාහ වී ඇත. පසුව මේ පවුල පොළොන්නරුවේ ගොවි ජනපද ඉඩම් ලබා එහි ගොස් තිබේ. මෛත්‍රීපාලගේ අනෙකුත් සහෝදර සහෝදරියන්ගේ මව ඇත්තෙන්ම නම් ඔහුගේ පුංචි අම්මාය. කෙසේ වෙතත් මෛත්‍රීපාල හැදුනේ වැඩුණේ ගම්පහ නොව පොළොන්නරුවේය. ඒ අනුව මෛත්‍රීපාල රජරට උපන් නොව රජරට හැදුණු පුතෙකි.

Facebook Comments