මාස හතරේ අගමැති

මාස හතරේ අගමැති
නිදහසින් පසුව ශ්‍රී ලංකාවේ කෙටිම කාලයක් පැවතුණු ආණ්ඩුව වන්නේ 1960 මාර්තු 19 දින පැවති මැතිවරණයෙන් පසුව ඩඩ්ලි සේනානායක විසින් පිහිටුවන ලද ආණ්ඩුවයි. එය පැවතියේ මාස හතරක් පමණකි.
සාම්ප්‍රදායානුකූල ලෙස පාර්ලිමේන්තුව පැවැත්වෙන පළමු දිනයේදී අගමැති විසින් තමන් ඉදිරිපත් කරන ප්‍රතිපත්ති කතාවට හෙවත් රාජාසන කතාවට චන්දය ගැනීම මගින් පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතරය තමන්ට ඇති බව ඔප්පු කොට පෙන්විය යුතු වූ නමුත් ඔහු එයින් පරාජයට පත්විය. එහෙයින් පාර්ලිමේන්තුව විසිරුවා හැර මහමැතිවරණයක් කැඳවීමට අග්‍රාන්ඩුකාරවරයා තීරණය කළේය. එම මැතිවරණය ජූලි මාසයේ 20 දින පැවැත්වුණි. එයින් පරාජය වූ ඩඩ්ලි සේනානායක විපක්ෂ නායක බවට පත්විය. ජය ගත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ප්‍රමුඛව ගොඩ නැගූ සභාග ආණ්ඩුවේ නායිකාව වූ සිරිමා බණ්ඩාරනායක අගමැති ධූරයට පත් වූ ලෝකයේ ප්‍රථම කාන්තාව වීමට සමත් වූවාය.

Facebook Comments