ලාම්පු කළගෙඩි සෙල්ලම

‘ලාම්පු කළගෙඩි සෙල්ලම’ ලෙස හැඳින්වෙන්නේ 1982 වර්ෂයේදී මේ රටේ පවත්වනු ලැබූ ජනමතවිචාරණයයි. එය ශ්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ පවත්වා ඇති එකම ජනමතවිචාරණයයි.
පාර්ලිමේන්තුවේ සාමාන්‍ය හෝ විශේෂ අනුමැතිය (එනම් සරළ බහුතරය හෝ තුනෙන් දෙක) ලබා ගැනීමට අමතරව ජනමත විචාරණයකින්ද සම්මත වීමේ අවශ්‍යතාව හඳුන්වා දෙනු ලැබුවේ 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව මගිනි. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 83, 85, 86 සහ 87 වැනි වගන්තිවල මීට අදාළ ප්‍රතිපාදන අඩංගුය.
ව්‍යවස්ථාවේ 62(2) වගන්තියට අනුව පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය අවුරුදු හයක් වන අතර එය දීර්ඝ කරන්නේනම් ජනමත විචාරණයක් අවශ්‍යය. ඒ අනුව ‘වත්මන් පාර්ලිමේන්තුවේ කාලය තවත් වසර හයකින් දීර්ඝ කිරීම ඔබ අනුමත කරනවාද?’ යන ප්‍රශ්නය මහජනතාවගෙන් අසන ලදී. ඊට කැමතිනම් ලාම්පුව ලකුණටද අකමැතිනම් කළගෙඩිය ලකුණටද තම ඡන්දය සළකුණු කළ යුතු විය. බහුතර ආසන සංඛ්‍යාවක ලාම්පුව ජය ගත්තේය.
මෙය සෑම අතකින්ම ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී මැතිවරණයක් විය. එහිදී මහජන කැමැත්ත විමසන ලද්දේ මැතිවරණයක් නොතියා සිටීමටයි. මැතිවරණයක් ඕනෑද එපාද කියා අසමින් මැතිවරණයක් පැවැත්විය හැකිනම්, එහි තේරුම කෙලින්ම මහමැතිවරණයක් පැවැත්වීමට බාධාවක් නොවූ බවයි. අපේ ඡන්ද දායකයෝ ඡන්දය එපා යයි කියන්නට ඡන්දය දුන්නෝය. මෙබඳු කරුණක් සඳහා ලෝකයේ කිසිදු රටක මැතිවරණයක් පවත්වා නොමැති බව කියැවේ. එසේම මෙය ලංකාවේ පැවති දූෂිතම මැතිවරණවලින් එකකි. කොතෙක් දූෂිතද යත් හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව මහතාගේ ඡන්දයද ඔහු ඡන්ද පොලට යන විටත් හොරෙන් දමා තිබුණේය. (හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව යනු ඒ අවුරුද්දේ පැවති ජනාධිපතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ අපේක්ෂකයාය.

Facebook Comments