26 වෙනිදා ගුරුවරු ලෙඩ වෙති

26 වෙනිදා ගුරුවරු ලෙඩ වෙති
දේශපාලන පලිගැනීම් සඳහා සහන සැලසීමේ මුවාවෙන් නුසුදුස්සන්ට අධ්‍යාපන ක්ෂේත්‍රයේ උසස්වීම් ලබා දීමට එරෙහිව අධ්‍යාපන වෘත්තීය සමිති දහතුනක සහභාගීත්වයෙන් අසනීප නිවාඩු දැමීමේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට නියමිතය. ඒ අනුව දිනට නියමිත ඇති පාසල් වාර විභාග කල් දමන ලෙස එම වෘත්තීය සමිති විසින් කලාප අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂකවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කර ඇත.
වෘත්තීය සමිති නායකයෙකු පැවසුවේ මෙම වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයෙන් පසුවත් අදාළ අකටයුත්ත අවසන් නොවුනහොත් පැවැත්වීමට නියමිත ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සහ අපොස උසස් පෙළ විභාගයද වර්ජනය කිරීමට තමන් සූදානම් බවයි.
Facebook Comments