ජලාශ හතරක වාන් දොරටු විවෘත කරයි

ජලාශ හතරක වාන් දොරටු විවෘත කරයි

දැදුරුඔය,පොල්ගොල්ල,ලක්ශපාන හා රාජාංගණය යන ජලාශ හතරෙහි වාන් දොරටු විවෘත කර ඇති හෙයින් ගංගා දෙපස පහත් බිම් වල සිටින ජනතාව අවධානයෙන් සිටින ලෙස ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය පවසයි.පවතින අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් ජලාශවල ජල මට්ටම පාලනය කිරිම සදහා අවශ්‍ය පියවර වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව ගෙන තිබෙ.

Facebook Comments