දරුවන් පාසල් යැවීම අනිවාර්යයි.නොගියො‍යත් මව්පියන්ට වැඩ වරදී

දරුවන් පාසල් යැවීම අනිවාර්යයි.නොගියො‍යත්  මව්පියන්ට වැඩ වරදී

පාසල් යන වයසේ දරුවන් පාසල් නොයවා නිවසේ රඳවාගෙන සිටියහොත් එම මව්පියන්ට එරෙහිව නීතීමය ක්‍රියා මාර්ග ගැනීමට කටයුතු කරන බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල මහත්මිය පැවසුවාය.

1 වැනි ශ්‍රේණියේ සිට 13 වැනි ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් අධ්‍යාපනය අනිවාර්ය කිරීමටද එහිදී පියවර ගැනීමට නියමිතයි.

අධ්‍යාපන අයිතිය දරුවන්ට අහිමි කරමින් දරුවන් නිවසේ තබාගෙන සිටින මව්පියන් සිටී නම් ඒ පිළිබඳව සොයා බලා නඩු පැවරීම සඳහා රජයට අයිතියක් ඇති බවද අමාත්‍යවරිය සඳහන් කළාය. මේ සම්බන්ධ අදාල කටයුතු කඩිනමන් ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඇය සදහන් කරයි.

Facebook Comments