ජ.වී.පේ මහින්ද පරාජය කිරීමට සුදානම් බව කියයිපොල් කතා

ජ.වී.පේ මහින්ද පරාජය කිරීමට සුදානම් බව කියයි

විපක්ෂ නායක ආර්. සම්පන්දන් මහතා සහ ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී අනුර කුමාර දිසානායක මහතා අතර වත්මන් දේශපාලන තත්ත්වය…

උඩරට දුම්රිය මාර්ගය තවමත් යථා තත්වයට පත්වී නෑ – මාර්ග කිහිපයක්ම ධාවනය නතර වේපොල් කතා

උඩරට දුම්රිය මාර්ගය තවමත් යථා තත්වයට පත්වී නෑ – මාර්ග කිහිපයක්ම ධාවනය නතර වේ

මේ දින වල පවතින කාලගුණික වෙනස්කම් නිසාවෙන් ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයට පවා විශාල බලපෑම් එල්ල වී ඇති බව වාර්තා වේ.ඒ අනුව ඊයේ…