මෛත්‍රීපාල පඹයෙක්ද ?පොල් අරක්කු

මෛත්‍රීපාල පඹයෙක්ද ?

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිවරයා ඉතාමත්ම දුර්වල පුද්ගලයෙකු බවට ප්‍රචලිත අදහසක් තිබේ. එය කොතෙක් පොදු පිළිගැනීමකට ලක්ව තිබේදැයි කිවහොත්, ජනාධිපතිවරයාම කිහිප අවස්ථාවකදී…

රාජ්‍ය ආගම?පොල් අරක්කු

රාජ්‍ය ආගම?

ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍යය අනාගමික කළ යුතුයැයි යම් පිරිසක් හඬ නගති. ඔවුන් කියන්නේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 9 වගන්තිය මගින් මෙරට රාජ්‍ය ආගම…

ලිබරල්වාදය:         කෙටි හැඳින්වීමක්පොල් අරක්කු

ලිබරල්වාදය: කෙටි හැඳින්වීමක්

ලිබරල්වාදය යනුවෙන් අපි වර්තමානයේ හඳුනාගන්නා අදහස් සමූහය, යුරෝපයෙහි පැවති වැඩවසම්වාදී ක්‍රමය බිඳ වැටීමෙහිත් එමෙන්ම ඒ වෙනුවට වෙළඳපොල ධනවාදී ක්‍රමයක් ඇති…